Dergi sistemimizde yapılacak olan güncelleme çalışması nedeniyle, dergimiz makale takip sistemi 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime kapatılacaktır. Çalışmalar süresince web sitesi ve makale takip sistemi kapalı olacağından yeni makale başvuruları alınamayacaktır. Güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı adreste yayına devam edilecek olup, sistemin açldığı tarih yine web sayfasından ve üyelerimize e-posta yoluyla duyurulacaktır.