Kişiler ve Kurullar


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Rektör
Prof. Dr. Yusuf TEKİN

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dekan
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
 
Editör
Doç. Dr. İbrahim Hakan DÖNMEZ

 
Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Özge Cengiz - Arş. Gör. Hülya DEMİR YALEZE - Arş. Gör. Kamile ELMASOĞLU - Arş. Gör. Can CENGİZ - Öğr. Gör. Esra SERDAR TEKELİ - Arş. Gör. Aysel Yıldız - Arş. Gör. Ömer Faruk Zararsız - Arş. Gör. Rumeysa Öztürk - Arş.Gör. Emir Türkoğlu

 
Teknik Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Emrah AYAŞLIOĞLU

 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cem YAŞIN
Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN
Prof. Dr. Muharrem ÇETİN
Doç. Dr. M.Can DOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Sirel GÖLÖNÜ
Dr. Öğr. Üyesi Erol İLHAN

 
Bilim, Danışma ve Editörler Kurulu
Prof. Dr. Suat ANAR
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet ATABEK
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit ATABEK
Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER
Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLIBiruni Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Murat S. ÇEBİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU
Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCANAnadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN PAZARCIAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin GÜZAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN
Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Başak SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi