HALKEVİ DERGİLERİNDE HABER VE REKLAMLAR: TA-ŞAN DERGİSİ ÖRNEĞİ

  • Nurettin GÜZ Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
  • Behlül Burak Dumlu
  • Mert Güngör Tutak

Özet

Genç Cumhuriyetin kültür kurumlarından olan ve dönemin basın açığını kapatan Halkevleri, Türk Ocaklarının yerine kurulmuş ve açıldıkları ilk günden itibaren yerel basın mahiyetinde çalışmalarını sürdürmüştür. Amasya’nın ilçesi Merzifon’da Halkevi 22 Şubat 1935’te açılmış, onu takiben Halkevinin dergisi olan Taşan ise 1 Haziran 1936’da yayımlanmaya başlamıştır. Amasya’nın ve Merzifon’un 1930’lu yıllardaki sosyo-kültürel yapısını yansıtmasının yanı sıra dergi, Amasya ve Merzifon’un tarihi ile ilgili de önemli bilgiler içermesi bakımından kayda değer bir süreli yayın olarak göze çarpmaktadır. Merzifon’daki halkevi ve halkodasının yöredeki faaliyetleri de sıklıkla sayfalarına yansıtan, iki yıl süren yayın hayatı boyunca, aralıksız bir şekilde 30 sayı olarak yayınlanan Merzifon Halkevi dergisi Taşan, yeni rejimin anlaşılması adına Cumhuriyetin geçtiği süreçler ve gelecek planlarının aktarmış ve Merzifon halkına da kültürel hizmet sağlamıştır. Çalışmada, az sayıdaki ilçede yayınlanan Halkevleri Dergilerinden birisi olmasıyla önem arz eden Taşan Dergisi ve dergide yayınlanan haberler ve reklamlar incelenmektedir. Türk Ocaklarından Halkevlerine geçiş, genel olarak halkevleri dergileri ve Taşan, bu dergide yayınlanan haberler ve reklamlar içeriği hakkında bilgiler çalışmada yer almaktadır.
Yayınlanmış
2019-12-20