Akışkan Toplumda Eğitim ve İletişimin Önemi

  • Muhittin Şahin Ufuk Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı 21.yy toplumunu, sosyolog Zygmunt Bauman’ın toplumsal analizleri çerçevesinde ele almak ve onun adlandırdığı biçimiyle akışkan bir toplumda eğitim olgusu ile iletişim uzmanlığının önemini kuramsal bir çerçeveden sunmaktır. Bauman, yeni bir sosyo-kültürel toplumun inşa ediliyor olduğunu ileri sürer; bu toplumda her şeyin çok hızlı değiştiğini, bu yüzden mevcut bilginin çok kısa ömürlü olduğunu vurgulayarak, kalıcı bir belirsizlikler toplumu olan bu toplumda, esnek olabilmenin önemini belirtir. Küreselleşme sonucu oluşan çeşitli küresel hareketlilikler (ticaret akışı, bilgi akışı, insan akışı, vb.), bireyleri farklı olan ötekiyleetkileşime sıkça sokmaktadır; ancakötekitanıdık ve bilindik olmayan, risk içeren bir unsurdur. Kişilerarası iletişimin ötekinitanıdık kılabileceğini ileri sürerek, bu iletişimin salt bir konuşmadan ibaret olmayıp, düşünme üzerine kurulu bir anlama olduğunu söyler. Bu yüzden kültürlerarası okuryazarlığı mümkün kılabilecek iletişim sanatının eğitime dahil edilmesi ve uzmanlığının sağlanması akışkan toplumda eğitimin önemli bir özelliği olmaktadır. Bauman’ın ileri sürdüklerinden yola çıkarak onun varoluşçu bir düşünce yapısına sahip olduğu sonucuna varılabilir; içeriğini ve nasıl uygulanması gerektiğini açıklamadığı iletişimin ise varoluşçu sokratik diyalogla sağlanabileceği ileri sürülebilir; nitekim Bauman’a göre akışkan toplumda yetiştirilmesi beklenen insan profili kendine has bir potansiyele sahip olan ve öteki ile iletişim ve etkileşim kurabilen, işbirliklerde bulunabilen bireydir. Anahtar sözcükler: Akışkan toplum, Akışkan eğitim, İletişim, Kişilerarası iletişim, Varoluşçu diyalog
Yayınlanmış
2019-12-20