PLATONİK MAĞARAYI KRİSTALLEŞTİREN ANTİ-PLATONİK MAĞARA: UYUMSUZ ADAM’IN KRİSTAL YÜZLERİNDE SİNEMATİK FELSEFİ YOLCULUK

  • Serdar Öztürk Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Özet

Platon’un mağara alegorisi değişik düşünürler tarafından insanlık durumu olarak düşünüldüğünde, fazla sorgulanmamış olan husus, alegorinin içkin boyuttan ziyade aşkın olan yönüdür. Bir sinema filminin hareket-zaman blokları yazılı felsefenin yeterince tartışmadığı ya da tartışsa bile bunu yazı blokları gibi analitik medyumda yaptığı şeyi, kendi tarzında ve duyumsal boyutta tartışabilir. Sinemanın yaptığı felsefe olan sinematik felsefe bizleri binlerce yıldır yazılı felsefedeki bazı temel kavramları dahi sorgulamaya ve yeni kavramlar üretmeye zorlayabilir. Bu makale, Jens Lien’in yönettiği ve Türkçe vizyona Uyumsuz Adam veya Sorun Yaratan Adam  (2006) olarak giren filminin Platonik mağaraya karşı bir başka mağarayı öne çıkararak yeni bir fikir ortaya koyduğunu ileri sürmektedir. Filmin ürettiği imajlardan yararlanarak bu mağarayı “anti-platonik mağara” olarak kavramsallaştırmaktayım. Çalışmada platonik mağara ile anti-platonik mağara arasındaki mücadele incelenmekte, anti-platonik mağaranın kristal imajlarının platonik mağarayı nasıl kristalleştirmeye çalıştığı konu edinilmektedir.
Yayınlanmış
2019-12-20