Yapılanma, Çözülme, Belirsizlik: Gazetecilik Pratikleri ve Basın İş Hukuku

  • Çağrı KADEROĞLU BULUT Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışma Türkiye’de değişen, dönüşen gazetecilik pratiklerini ve basın iş hukukunun bu pratikleri kapsamaktaki sınır ve sorunlarını incelemektedir. Gazetecilik ve basın iş hukuku ilişkisinin Türkiye’deki serüveni yapılanma, çözülme ve belirsizlik dönemleri olarak sınıflandırılabilir. 2000’li yılları tanımlayan belirsizlik dönemi gazetecilik pratiklerinin değişen doğası ile basın iş hukuku arasındaki makası açmıştır. Bir taraftan mevcut tartışmalı alanlar derinleşirken, diğer yandan yeni tartışma alanları gündeme gelmiştir. Bu çalışmada, söz konusu makasın ortaya çıkardığı dört temel sorun alanı olarak gazetecilik tanımının değişimi, istihdam ve güvencesizlik, koruyucu düzenlemelerin zayıflığı ve küresel eğilimler mercek altına alınacaktır. Bu kapsamda mesleki haklarının korunması, yeni gazetecilik pratiklerinin hukuksal tanımlarının gerçekleştirilmesi, iş ve gelir güvencesinden yoksun kalma durumunun kaldırılması, çalışma koşulları için etkin yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gibi konular ekseninde politika önerileri tartışılacaktır.
Yayınlanmış
2019-12-20