Geleneksel Medyadan Dijital Çağa UNESCO İletişim Politikaları

  • Hülya Eraslan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

Özet

UNESCO, II. Dünya Savaşı’ndan günümüze uluslararası iletişim politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan örgütlerden birisidir.  Bu çalışmada UNESCO’nun tarihsel süreç içerisinde iletişim alanındaki politikaları “Herkes için İletişim Programı” öncesi ve sonrası ekseninde incelenecektir.  Bu program öncesindeki geleneksel medyaya yönelik politikalarla bu program sonrasındaki yeni iletişim teknolojileri politikaları arasında karşılaştırma yapılacaktır. Böylelikle politikalar arasındaki devamlılıklar ve kopuşların ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. İletişim eşitsizliği açısından bu politikaların etkililiği tartışılacaktır. UNESCO’nun iletişim alanına ilişkin yayımladığı raporlar, bildirgeler, düzenlediği toplantı ve konferanslar, yürüttüğü projeler değerlendirilecek, çalışmada niteliksel ve betimleyici araştırma tasarımından faydalanılacaktır.
Yayınlanmış
2019-06-26