Sosyal Ticarette Etkileşimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Trendyol Örneği

  • Nefise ŞİRZAD Çankaya Üniversitesi, İBF, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Anahtar Kelimeler: Etkileşim oranı, Sosyal Ticaret, Etkileşim, Sosyal Medya, E-ticaret

Özet

Günümüzde sosyal medya ve e-ticaret web siteleri hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Sosyal medyanın e-ticaret sektöründe kullanımı sosyal ticaret olarak adlandırılan yeni bir olgunun oluşumuna neden olmuştur. Sosyal medya ve e-ticaret arasındaki ilişkiyi incelediğimizde sosyal ağlar gibi sosyal medya platformlarının çevrimiçi alışverişin gelişiminde etkin bir rol oynadığını görmekteyiz. Sosyal ağlar firmalara, potansiyel müşterilerini gerçek müşterilere dönüştürmek, satışlarını artırmak ve marka bilinirliğini yayma imkanı sunmaktadır.  Bu platformlar, bir taraftan müşterileri yeni bir ürüne ya da hizmete yönlendirirken diğer taraftan bir topluluk duygusu yaratarak insanları satın almaya teşvik etmektedir. Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar, e-ticaret web siteleri için güçlü bir çevrimiçi varlık oluşturmanın, potansiyel ve mevcut kitleleri ile doğrudan etkileşimde bulunmanın uygun maliyetli bir yoludur. Doğru sosyal medya platformlarında kaliteli içerikler üretmek firma ile müşteri arasındaki etkileşimi şekillendirmektedir. Müşterilerin ilgisini en fazla çeken ve en çok etkileşim sağlayan içeriklerin tespiti e-ticaret firmaları dahil çevrim içi reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunan tüm firmalar tarafından benimsenmektedir. Bu çalışmada, e-ticaret firmalarının sosyal medya platformlarında paylaştıkları içeriklerde etkileşim oranını etkileyen unsurlar tespit edilerek, sosyal ticaret trendini benimseyen firmaların müşterilerine bağlanmaları ve iki yönlü iletişim kurabilmeleri için işlevsel bir yol haritası çizmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de satış hacmi ve sosyal medya hesaplarında takipçi sayısı yüksek olan e-ticaret web sitelerinden biri olan “www.trendyol.com” web sitesinin 2018 yılında 6 ay boyunca paylaştığı sosyal medya içeriklerinin etkileşim oranı hesaplanmıştır.  Etkileşim oranı hesaplanan içeriklerin biçimi, kategorisi ve mesajı içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiş, en çok ve en az etkileşim oranı elde edilen içerikler tespit edilmiştir. Çalışmadaki incelemelerden yola çıkarak e-ticaret web sitelerinin sosyal medya platformlarında, özel günler ile ilgili paylaşımları, indirim ve promosyon mesajı içeren reklam paylaşımları ve eğitici konular barındıran içerikleri en fazla etkileşime ulaşmıştır. Öte yandan ürün reklamlarını içeren ve satışa yönelik olan içerikler en düşük etkileşim orana sahip olmuş ve takipçiler tarafından benimsenmemiştir.

Yazar Biyografisi

Nefise ŞİRZAD, Çankaya Üniversitesi, İBF, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Öğretim Görevlisi DR., Çankaya Üniversitesi, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Referanslar

Al-Debei, M., Al-Lozi M. ve Papazafeiropoulou, A., (2013). “Why people keep coming back to Facebook: Explaining and predicting continuance participation from an extended theory of planned behaviour perspective,” Decis. Support Sys, 55(1), s. 43–54.

Bai, Y., Yao, Z. ve Dou, Y. F., (2015). “Effect of social commerce factors on user purchase behavior: An empirical investigation from renren. Com”, International Journal of Information Management, 35 (5), s. 538-550.

Beese, Jennifer, (2011). “Social Network influence 74% of consumers buying decisions” http://sproutsocial.com/insights/social-networksinfluence-buying-decisions, Erişim Tarihi: 15.05.2019.

Blattberg, R. C. ve Deighton J. (1991)., “Interactive Marketing: Exploiting the Age of Addressability”, Sloan Management Review, 33, s.5-14.

Burke, K. (2006). “Network to Drive Revenue”, Target Marketing, 29(2), s.25-26.

Chen, J. ve Shen, X. L., (2015)., “Consumers' decisions in social commerce context: An empirical investigation”, Decision Support Systems, 79, s.55-64.

Crossler, R. E. (2014). Intention to Engage in Social Commerce: Uses and Gratifications Approach, Proceeding of Twentieth Americas Conference on Information Systems, s.1-12

Gandomi, A. ve Haider, M., (2015).“Beyond the Hype: Big Data Concepts, Methods, and Analytics”, International Journal of Information Management, 35(2), s.137- 144.

Gatautis, R. ve Medziausiene, A., (2014). “Factors affecting social commerce acceptance in Lithuania.” Social and Behavioral Sciences, 110, s.1235-1242.

Geray, H, (2003). İletişim ve Teknoloji: Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya.

Globalwebindex (2017), 2018: The Year VR Comes of Age?, https://blog.globalwebindex.com/chart-of-the-day/2018-virtual-reality/, Erişim Tarihi: 13.12.2018.

Hajli, N, (2014). “The role of social support on relationship quality and social commerce” Technological Forecasting and Social Change, 87, s.17–27.

Hajli, N. ve Sims, J., (2015). “Social commerce: The transfer of power from sellers to buyers”, Technological Forecasting and Social Change, 94, s.350-358.

Huang, Z. ve Benyoucef, M., (2015). “User preferences of social features on social commerce websites: An empirical study.”, Technological Forecasting and Social Change, 95,s.57-72.

Huang, Z., Yoon, S. Y. ve Benyoucef, M., (2012). Adding social features to ecommerce, Proceeding of conference on Information Systems Applied Research , Orleans Louisiana, s.1-11

Ickler, H., Schülke, S. Wilfling, S. ve Baumöl, U., (2009). New challenges in ecommerce: how social commerce influences the customer process, Proceeding of 5th National Conference on Computing and Information Technology, Bangkok, Thailand, s.51-57.

Justina, M. ve Chrysochou,P., (2012). Customer brand engagement on online social media platforms: A Conceptual Model and Empirical Analysis , Proceeding of 42nd Annual EMAC Conference, Istanbul, Turkey.

Kaplan, A. M., ve Haenlein, M., (2010). “Users of the world, The challenges and opportunities of social media.”, Business Horizons, 53(1), s.59–4.

KPMG, Sosyal Ticaret Eğilimleri Araştırması (2018). https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/tr/pdf/2018/04/sosyal-ticaret-egilimleri-arastirmasi.pdf, Erişim Tarihi: 05.01.2018.

Khang, H., Han, E. K. ve Ki, E. J., (2014). “Exploring influential social cognitive determinants of social media use”, Computers in Human Behavior, 36, s.48-55.

Malciute, J. (2012). Customer Brand Engagement on Online Social Media Platforms: A Conceptual Model and Empirical Analysis. Aarhus University. Master Tezi, Aarhus University, Aarhus, Danimarka.

Mee,G, (2018). What is a Good Engagement Rate on Instagram?, https://blog.scrunch.com/what-is-a-good-engagement-rate-on-instagram, Erişim Tarihi: 25.12.2018.

Paine, K. D, (2011). Measure What Matters: Online Tools for Understanding Customers, Social Media, Engagement, and Key Relationship, Westford,: John Wiley & Sons.

Read, Ash, (2018). “A Complete Guide to Instagram Marketing: Get the Playbook That Drives Results for Instagram’s Top Profiles”, https://buffer.com/library/instagram-marketing#results, Erişim Tarihi: 25.01.2019.

Sashi, C. M, (2012). “Customer Engagement, Buyer-Seller Relationships, and Social Media”, Management Decisions, 50(2), s.253-272.

Statista (2017), How do online customer reviews affect your opinion of a local business?, https://www.statista.com/statistics/315751/online-review-customer opinion/, Erişim Tarihi: 10.12.2018.

Stelzner, M. A, (2015). “social Media Marketing Industry Report: How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses”, https://www.socialmediaexaminer.com/SocialMediaMarketingIndustryReport2015.pdf, Erişim Tarihi: 08.01.2018.

Verhagen, T., Swen, E., Feldberg, F. ve Merikivi, J., (2015). “Benefitting from virtual customer environments: An empirical study of customer engagement”, Computers in Human Behavior, 48, s.340–357.

Weber, R, (1989). Basic Content Analysis, London: Sage.

We are social ve Hootsuit (2019), Digital 2019 Turkey, https://datareportal.com/reports/digital-2019-turkey, Erişim Tarihi: 30.01.2019.

Wu, Y. C. J., Shen, J. P. ve Chang, C. L., (2015). “Electronic service quality of Facebook social commerce and collaborative learning”, Computers in Human Behavior, 51, s.1395–1402.

Technavia (2017), Global Social Commerce Market 2017-202, https://www.technavio.com/report/global-social-commerce-market, Erişim Tarihi, 10.12. 2018.

Yang, X ve Li, G., (2014). Exploring social Commerce Adoption in Chına: A Uses and Gratıfications Perspectıve, Proceeding of Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS), s. 546 - 554.

Yayınlanmış
2019-06-26