Milli Birlik Komitesi Döneminde Basın Rejimi

  • Ayşe Elif Emre Kaya Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi
  • Zakir Avşar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Özet

Bir yönetimin basın rejimi, onun demokrasiyi algılama biçimine dair önemli ipuçları sunar.  Basına ilişkin yürütülen politikalar  o iktidarların  demokratik yapı içindeki duruşunu gösterir. 27 Mayıs  askeri  müdahalesi de  böylesi bir sürece işaret eder. Bir önceki iktidar olan Demokrat Parti’nin yürüttüğü basın rejim deneyimi, Milli Birlik Komitesi yönetimince de iyi  gözlemlenmiş ve basına yönelik düzenleyici bir politika güdülmüştür. Özellikle de geçmiş  dönemlerin  yıpranmış  yönleri  tamir edilmeye ve  benzer hatalara gidilmemesi  için köklü kalıcı politikalar  oluşturulmaya  çalışılmıştır. Yine de dönemin  yönetiminin basına  yönelik bu  olumlu tavrı,  kendi  yönetimsel  işleyişini aksatma  hallerinde  basının çeşitli yöntemlerle kontrol edilmesine  engel olamamış, ağır tablolar  yaratmamaya  ya da  kalıcı bir politikaya  dönüştürmemeye  gayret edilerek de olsa, yine de bir denetim kurulmaya çalışılmıştır.            Bu çalışmada, Milli Birlik Komitesi yönetiminin Kasım ayında gerçekleştirdiği  seçimlerle  oluşan  koalisyonlar dönemine  kadar geçen süreç ele  alınmaktadır. Bu  dönemde  yönetimin  nasıl bir  basın politikası  yürüttüğü konu edinilmiştir. Betimleyici nitelikte olan bu  çalışmada, MGK döneminde yürütülen politikalara  ilişkin farklı  bakış açıları ortaya konulmaya  çalışılmıştır. Bu anlayış doğrultusunda  gerçekleştirilen  çalışmada  görülmüştür ki,  Milli Birlik Komitesi basın özgürlüğünün yerleşmesi  konusunda  ilerici adımlar atmış ve  gazeteciliğin bir mesleğe dönüşmesi  için  ciddi  çabalar sergilemiştir.  Zaman zaman basın organları ile karşı karşıya gelseler dahi, bunların döneme etki edecek derecede, ciddi yaptırımlara  dönüştürülmemesine  gayret edilmiştir. 
Yayınlanmış
2019-06-26