Mısır’daki İngiliz Osmanlı Esir Kampından Maziye, Bugüne, Yarına IŞIK

  • Muzaffer - Şahin Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Işık, el yazması gazete

Özet

Kitap TanıtımıTETİK, Ahmet & IŞIK, Gülcan (2018). Mısır’daki İngiliz Osmanlı Esir Kampından Maziye, Bugüne, Yarına IŞIK. Ankara, Nobel Akademik Basım Yayın.Kitap Hakkında:“Sunuş”, “Işık; Maziye, Bugüne, Yarına”, “Işık; Bir Eserin Hür Portresi”, “Genel İçerik Analizleri”, “Esir Kampları” bölümleri ve el yazması gazetenin “1-104/9” sayılarının tek tek incelenmesinden oluşan eser, 696 sayfadır.

Yazar Biyografisi

Muzaffer - Şahin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer ŞahinAnkara Hacı Bayram Veli Üniversitesiİletişim FakültesiGazetecilik BölümüÖğretim Üyesi
Yayınlanmış
2019-06-26