Dijital İletişim ve Halkla İlişkiler Araştırmaları: Uluslararası Literatürde Güncel Yönelimler ve Tartışmalar

  • melike aktaş Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Anahtar Kelimeler: Halkla ilişkiler araştırmaları, dijital iletişim, halkla ilişkilerde araştırma yönelimleri, halkla ilişkiler teorisi

Özet

Halkla ilişkiler ile dijital iletişim arasında bağ kuran makalelerin yakın dönemli gelişim seyrinin inceleme konusu edildiği bu çalışmada, halkla ilişkiler uluslararası literatüründeki en etkili üç dergi olarak kabul gören Public Relations Review, Journal of Public Relations ve Public Relations Inquiry dergilerinde 2015 yılından günümüze kadar dijital iletişim ve ilişkili konularında  yayınlanmış makaleler, alanın güncel araştırma yönelimlerini belirlemek amacıyla sistematik inceleme yöntemi ile analiz edilmiştir. Konuyla ilgili olarak belirtilen dergilerde 2015-2018 yılları arasında yayımlanmış 158 makale araştırma konusu, araştırma odağı, kuramsal perspektifi ve araştırma yönelimi açısından analiz edilmiş, çalışmanın bulguları benzer konuda yapılmış önceki dönemli çalışmaların bulgularıyla birlikte değerlendirilerek makalelerdeki güncel yönelimler tartışılmıştır. 

Referanslar

Kaynakça

Botan, C.H. ve Taylor, M., (2004). “Public Relations: State of the Field”, Journal of Communication, 54,(4), s.645–661.

Briner, R. B. ve Denyer, D., (2012). “Systematic Review and Evidence Synthesis as a Practice and Scholarship Tool”. D. Rousseau (Ed.), The Oxford Handbook of Evidence-Based Management: Companies, Classrooms and Research, New York, U.S.A: Oxford University Press, s. 112-129.

Cheng, Yang, (2018). “How Social Media Is Changing Crisis Communication Strategies: Evidence from the Updated Literature”, Journal of Contingencies and Crisis Management, 26,(1), s.58-59.

Coombs, W.Timothy, (2014). “State of Crisis Communication: Evidence and the Bleeding Edge”, Research Journal of the Institute for Public Relations, 1, (1), s. 1–12.

Coombs, W.Timothy, (2015). Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing and Responding (4th edn), Thousand Oaks, CA: Sage.

de Bussy, Nigel, (2010). “Dialogue as a Basis For Stakeholder Engagement: Defining and Measuring the Core Competencies”, Robert L. Heath (ed.), The Sage Handbook of Public Relations, U.S.A: Sage Publications, s. 127-144.

Duhé, Sandra, (2015). “An Overview of New Media Research in Public Relations Journals From 1981 to 2014”, Public Relations Review 41, (2), s. 153-169.

Edwards, L. ve Hodges, C., (2011). “Introduction: Implications of a (radical) Socio-Cultural ‘Turn’ in Public Relations Scholarship”, Lee Edwards ve Caroline Hodges (eds.), Public Relations, Society and Culture: Theoretical and Empirical Explorations, Abingdon: Routledge, s.1–14.

Edwards, Lee, (2012). “Defining the ‘Object’ of Public Relations Research: A New Starting Point”, Public Relations Inquiry, 1, (1), s. 7-30.

Edwards, Lee, (2018). Understanding Public Relations: Theory, Culture and Society, London: Sage.

Eriksson, Mats, (2018). “Lessons for Crisis Communication on Social Media: A Systematic Review of What Research Tells the Practice”, International Journal of Strategic Communication, 12, (5), s. 526-551.

Grunig, James, E., (2009). “Paradigms of Global Public Relations in An Age of Digitalisation”, PRism 6, (2), http://www.prismjournal.org/fileadmin/Praxis/Files/globalPR/GRUNIG.pdf. Erişim Tarihi: 12.12.2018.

Heath, R. L., Toth, E. ve Waymer, D., (2009) (eds). Rhetorical and Critical Approaches to Public Relations II. New York: Routledge.

Heath, Robert, L., (2010). “Mind, Self and Society”, Robert L. Heath (ed.) The Sage Handbook of Public Relations, Thousand Oaks, CA: Sage, s.1–4.

Ihlen, Ø. ve Van Ruler, B., (2009). “Introduction: Applying Social Theory to Public Relations”, Ø. Ihlen ve B. Van Ruler (eds), Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts. New York: Routledge, s. 1-20.

Ihlen, Ø. ve Verhoeven, P., (2012). “A Public Relations Identity for the 2010s”, Public Relations Inquiry, 1, (2), s. 159-176.

Jin, Y., Liu, B. F., ve Austin, L. L., (2014). “Examining the Role of Social Media in Effective Crisis Management: The Effects of Crisis Origin, Information Form and Source on Publics’ Crisis Responses”, Communication Research, 41, s. 74–94.

Johnston, Kim, (2014). “Public Relations and Engagement: Theoretical Imperatives of a Multidimensional Concept”, Journal of Public Relations Research, 26, (5), s. 381-383.

Ki, E.-J., ve Shin, J. H., (2006). “Status of Organization-Public Relationship Research from an Analysis of Published Articles, 1985-2004”, Public Relations Review, 32, (2), s. 194-195.

L'Etang, J. ve Pieczka, M., (2006) (eds). Public Relations: Critical Debates and Contemporary Practice, Mahwah, N.J.: Routledge

Leitch, S. ve Neilson, D., (2001). “Bringing Publics into Public Relations: New Theoretical Frameworks for Practice”, Robert L. Heath (ed.), Handbook of Public Relations, Thousand Oaks, CA: Sage, s. 127–138.

Macnamara, Jim, (2015). Creating An ‘Architecture of Listening’ in Organizations: The Basis Of Engagement, Trust, Healthy Democracy, Social Equity, and Business Sustainability, Sydney, NSW: University of Technology Sydney. https://www.uts.edu.au/sites/default/files/fass-organizational-listening-report.pdf. Erişim Tarihi: 25.12.2018.

Motion, J., Heath, R. L. ve Leitch, S., (2016). Social Media and Public Relations: Fake Friends and Powerful Publics, New York: Routledge.

Morton, L. ve Lin, Y., (1995). “Content and Citation Analyses of Public Relations Review”, Public Relations Review, 21, (4), s. 337-349.

Pasadeos, Y., Berger, B., ve Renfro, R. B., (2010). “Public Relations as a Maturing Discipline: An Update on Research Networks”, Journal of Public Relations Research, 22, (2), s. 136-158.

Pasadeos, Y., Renfro, R. B., ve Hanily, M. L., (1999). “Influential Authors and Works of the Public Relations Scholarly Literature: A Network of Recent Research”, Journal of Public Relations Research, 11, (1), s. 29–52.

Sanchez, J. Alenka, (2017). “Engagement in Public Relations Discipline: Themes, Theoretical Perspectives and Methodological Approaches”, Public Relations Review, 43, (5), s. 934-944.

Taylor, M. ve Kent, M. L., (2014). “Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts”, Journal of Public Relations Research, 26, (5), s. 384-398.

Taylor, Maureen, (2010). “Public Relations in the Enactment of Civil Society”, Robert L. Heath (ed.), The Sage Handbook of Public Relations, Thousand Oaks, CA: Sage, s. 5–15.

Tench, R., Vercic, D., Zerfass, A., Moreno, A. ve Verhoeven, P., (2017). Communication Excellence – How to Develop, Manage and Lead Exceptional Communications. London: Palgrave Macmillan

Verčič, D., Verčič, A. T. ve Sriramesh, K., (2015). “Looking for Digital in Public Relations”, Public Relations Review, 41, (2), s. 142-152.

Victor, Liz, (2008). “Systematic Reviewing: Social Research Update”, http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU54.pdf. Erişim tarihi: 19.12.2018.

Wang, Y., ve Dong, C., (2017). “Applying Social Media in Crisis Communication: A Quantitative Review of Social Media-Related Crisis Communication Research from 2009 to 2017”, International Journal of Crisis Communication, 1, (1), s. 29–37.

Wright, D. K. ve Hinson, M. D., (2017). “Tracking How Social and Other Digital Media are Being Used in Public Relations Practice: A Twelve-Year Study”, Public Relations Journal, 11, (1), s. 1-30.

Ye, L. ve Ki, E. J., (2012). “The Status of Online Public Relations Research: An Analysis of Published Articles in 1992-2009”, Journal of Public Relations Research, 24, (5), s. 409-434.

Zerfass, A., Tench, R., Verhoeven, P., Verčič, D., ve Moreno, A., (2018). European Communication Monitor 2018, http://www.communicationmonitor.eu/2018/06/13/ecm-european-communication-monitor-2018/. Erişim Tarihi: 10.12.2018.

Yayınlanmış
2019-06-26