İsveç Demokratları'nın Göçmen Söylemleri: "Snart Är Det Val" Youtube Propaganda Videosu Üzerine İnceleme

  • Ebru Gülbuğ Erol İnönü Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Sağ Popülizm, Sosyal Medya, Göçmen, Propaganda, İsveç Demokratları,

Özet

İsveç Demokratları (SD), son yıllarda oy oranında en fazla artış olan Avrupa'daki sağ partilerden biri haline gelmiştir. 9 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen İsveç Genel Seçimleri'nde 17.53% oy oranı ile SD, İsviçre'nin en büyük üçüncü partisi olmayı başarmıştır. Bu süreçte SD sosyal medya platformları üzerinden yoğun bir propaganda süreci yürütmüştür. Özellikle Youtube platformu üzerinden yayınlanan göçmen karşıtı "Snart är det val / Yakında Seçim" propaganda videosu yüz binlerce kişiye ulaşmıştır. İsviçre'deki kimi çevrelerce SD'nin propaganda videosunun seçim sonuçları üzerinde önemli bir etki oluşturduğu iddia edilmiştir. Bu çalışmada, SD'nin göçmen karşıtı aşırı sağ söylemlerinin "Yakında Seçim" adlı propaganda videosunda nasıl ve ne şekilde yansıtıldığı ele alınmıştır. Bu amaçla çalışmada propaganda videosu içerisinde yer alan yazılı ve görsel kodlar nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma kapsamında propaganda videosu, Fransız dilbilimci Roland Barthes'ın göstergebilimsel analiz modeli ve Fransız antropolog Claude Lévi-Strauss'un ikili karşıtlıklar modeli üzerinden analiz edilmiştir.

Referanslar

Abbas, Tahir (2004). "After 9/11: British South Asian Muslims, Islamophobia, Multiculturalism, and The State". American Journal of Islamic Social Sciences, 21(3), 26-38.

Bartels, Dietrich (1968). "Türkische Gastarbeiter aus der Region Izmir: Zur raumzeitlichen Differenzierung der Bestimmungsgründe ihrer Aufbruchsentschlüsse (Turkish'Gastarbeiter'from the Izmir Region)". Erdkunde, 313-324.

Barthes, Roland (2014). Çağdaş Söylenler. Çev., Tahsin Yücel. 4. Baskı. İstanbul: Metis Yayınları.

Barthes, Roland (2015). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat. 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Barthes, Roland (2016a). Göstergebilimsel Serüven. Çev., Mehmet Rifat, Sema Rifat. 8. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Barthes, Roland (2016b). S/Z. Çev., Sündüz Öztürk Kasar. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Barthes, Roland (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev., Ayşenaz Koş. Ömer Albayrak. 2. Baskı. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

Bundeswahlleiter (2017). "2017 Alman Federal Seçim Sonuçları", https://www. bundeswahlleiter. de/info /presse/ mitteilungen/ bundestagswahl-2017 /34_ 17_ endgueltiges_ ergebnis.html, Erişim Tarihi: 22.01.2019.

Canşen, Efgan (1997). Hitler'den Torunlarına, Almanya'da Eski ve Yeni Sağ. İstanbul: Göçebe Yayınları.

CNN (2018). "2018 İtalya Genel Seçim Sonuçları", https:// edition. cnn.com /2018/03/04/ europe/italy -elections -polls -close---intl/ index.html, Erişim Tarihi: 22.01.2019.

Çakı, C., & Topbaş, H. (2018). "Almanya için Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerinden Okumak". Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 59-74.

Ekman, Mattias (2015). "Online Islamophobia and the Politics of Fear: Manufacturing The Green Scare". Ethnic and Racial Studies, 38(11), 1986-2002.

Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

Gaddins, John Levis (2018). Soğuk Savaş, Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Çev., Dilek Cenkçiler, 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). "İspanya 2000 Partisi'nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme". Ankara Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.

Gensler, S., Völckner, F., Liu-Thompkins, Y., & Wiertz, C. (2013). "Managing Brands in The Social Media Environment". Journal of Interactive Marketing, 27(4), 242-256.

Gil de Zúñiga, H., Jung, N., & Valenzuela, S. (2012). "Social Media Use for News and Individuals' Social Capital, Civic Engagement and Political Participation". Journal of Computer-Mediated Communication, 17(3), 319-336.

Gueorguieva, Vassia (2008). "Voters, MySpace, and YouTube: The Impact of Alternative Communication Channels on The 2006 Election Cycle and Beyond". Social Science Computer Review, 26(3), 288-300.

Güngör, Nazife (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, İstanbul: Siyasal Kitapevi.

Kılıç, Seray (2017). "Mülteci Krizi Bağlamında İsveç’in Göçmen Bütünleşme Politikasının Değerlendirilmesi", Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 16, No: 2, S. 85-120.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). "Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks of Social Media". Business Horizons, 54(3), 241-251.

Kim, A. J., & Ko, E. (2012). "Do Social Media Marketing Activities Enhance Customer Equity? An Empirical Study of Luxury Fashion Brand". Journal of Business Research, 65(10), 1480-1486.

Klinger, Ulrike (2013). "Mastering the Art of Social Media: Swiss Parties, The 2011 National Election and Digital Challenges. Information", Communication & Society, 16(5), 717-736.

Mandacı, N., & Özerim, G. (2013). "Uluslararası Göçlerin Bir Güvenlik Konusuna Dönüşümü: Avrupa’da Radikal Sağ Partiler ve Göçün Güvenlikleştirilmesi". Uluslararası İlişkiler/International Relations, 105-130.

Mortan, K. ve Monelle, S. (2011). Vatan Olan Gurbet Almanya'ya İşçi Göçünün 50. Yılı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Lévi-Strauss, Claude (2013). Mit ve Anlam, Çev., Gökhan Yavuz Demir, İstanbul: İthaki Yayınları.

Lévi-Strauss, Claude (2014). Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji, Çev., Akın Terzi. İstanbul: Metis Yayınları.

Lévi-Strauss, Claude (2016). Irk, Tarih ve Kültür, Çev., Haldun Bayrı, Reha Erdem, Arzu Oyacıoğlu, Işık Ergüden. 7. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.

Lévi-Strauss, Claude (2017). Hepimiz Yamyamız, Çev., Haldun Bayrı. 2. Basım, İstanbul: Metis Yayınları.

Lévi-Strauss, Claude (2018). Yaban Düşünce, Çev., Tahsin Yücel. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Nulty, P., Theocharis, Y., Popa, S. A., Parnet, O., & Benoit, K. (2016). "Social Media and Political Communication in The 2014 Elections to the European Parliament". Electoral Studies, 44, 429-444.

Poell, T., & Borra, E. (2012). "Twitter, YouTube, and Flickr as Platforms of Alternative Journalism: The Social Media Account of The 2010 Toronto G20 Protests". Journalism, 13(6), 695-713.

Poynting, S., & Mason, V. (2007). "The Resistible Rise of Islamophobia: Anti-Muslim Racism in the UK and Australia Before 11 September 2001". Journal of Sociology, 43(1), 61-86.

Rifat, Mehmet (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Rinkeby-Kista (2015). "Welcome to Rinkeby-Kista", file:// /C:/Users /PC/Downloads /Rinkeby-Kista_eng %20ver_ final_light. pdf, Erişim Tarihi: 21. 01.2019.

SD (2019). "SD'nin Web Sitesi" https://sd.se/, Erişim Tarihi: 14.01.2019.

Seo, Hyunjin (2014). "Visual Propaganda in the Age of Social Media: An Empirical Analysis of Twitter Images during the 2012 Israeli–Hamas Conflict". Visual Communication Quarterly, 21(3), 150-161.

Stieglitz, S., & Dang-Xuan, L. (2013). "Social Media and Political Communication: A Social Media Analytics Framework". Social Network Analysis and Mining, 3(4), 1277-1291.

Tatlı, Erdem (2014). "Siyasal Parti Reklamlarında Milliyetçi Söylemin Kullanımı: Almanya, Fransa ve İsveç Örneği", İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi, Sayı: 25 Bahar 2014 s. 1-20.

Tekinalp, Ş. & Uzun, R. (2013). İletişim Araştırmaları ve Kuramları. 4. Baskı. İstanbul: Derin Yayınları.

The Guardian (2018). "2018 İsveç Genel Seçim Sonuçları", https://www.theguardian.com/world/live/2018/sep/09/sweden-election-live, Erişim Tarihi: 21.01.2019.

The Local (2018). "SD'nin Yakında Seçim Propaganda Videosu", https://www.thelocal.se/20180318/sweden-democrats-nations-best-on-social-media-but-will-it-transfer-to-the-election, Erişim Tarihi: 14.01.2019.

Triandafyllidou, Anna (2013). Migration Policy in Southern Europe: Challenges, Constraints and Prospects. A Strategy for Southern Europe, 54-63.

Tufekci, Z., & Wilson, C. (2012). "Social Media and The Decision to Participate in Political Protest: Observations from Tahrir Square". Journal of Communication, 62(2), 363-379.

Vural, Hasan Sami (2005). Avrupa'da Radikal Sağın Yükselişi, İstanbul: İletişim Yayınları.

Yang, X., Chen, B. C., Maity, M., & Ferrara, E. (2016). "Social Politics: Agenda Setting and Political Communication on Social Media. In International Conference on Social Informatics" (pp. 330-344). Springer, Cham.

Yayınlanmış
2019-06-26