“Dinleme” Becerisinin Geliştirilmesi Çerçevesinde Yeni Arayışlar ve Teknikler

  • Ertan Yılmaz Kastamonu Üniversitesi iletişim fakültesi radyo televizyon sinema bölümü
Anahtar Kelimeler: Dinleme, Dinleme Becerisi, Empati, Kişilerarası İletişim,

Özet

Kişilerarası iletişim alanında dinleme son derece önemli bir iletişim becerisidir. Bireyler, doğuştan kazandıklarını düşündükleri dinleme becerisi üzerinde yeterince durmamaktadırlar. Bu nedenle, iletişim yeterliliği konusunda sıkıntı yaşayan birey, sorunu, dinlemenin dışındaki alanlarda aramaktadır. Bundan dolayı bireylerin hem özel hem profesyonel hayatlarında başarılı olabilmeleri için dinleme konusundaki becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu açıdan, özellikle medya, sağlık, güvenlik ve eğitim alanlarında çalışan profesyonellerin iletişim becerilerini geliştirmeleri son derece önemlidir. Bu makalede empati ve dinleme becerileri arasındaki ilişki ele alınacaktır. Öncelikli olarak bu kavramlar tanımlanacak, daha sonra dinleme türleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra etkili ve etkisiz dinleme biçimleri değerlendirilecektir. Bütün bu değerlendirmeler ışığında dinleme becerisinin yetkin bir biçimde geliştirilmesinin, kişiler arası iletişim açısından taşıdığı hayati önem  bütün boyutlarıyla tartışmaya açılacaktır.

Yazar Biyografisi

Ertan Yılmaz, Kastamonu Üniversitesi iletişim fakültesi radyo televizyon sinema bölümü
kamu hizmeti yayıncılığı, entelektüeller, siyasal iletişim, alternatif medya

Referanslar

Acun, Kapıkıran, Necla. (2011). “Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Empati”, Derleyen: Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ankara: PEGEM Yayınları.

Cihangir Çankaya Zeynep. (2011). “Kişilerarası İlişkiler ve İletişimde Dinleme” Derleyen: Alim Kaya, Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Ankara: PEGEM Yayınları.

DeVito, Joseph A. (2010). Kişilerarası İletişim, Çeviren: Sacide Vural, Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınevi.

Dökmen, Üstün ( 2012). İletişim Çatışmaları ve Empati, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Hartley, Peter. (2010). Kişilerarası İletişim, Çeviren: Ülkü Doğanay, Melike Aktaş ve Diğerleri, Ankara: İmge Yayınevi

McKay Matthew, Davis Martha ve Fanning Patrick. (2010). İletişim Becerileri, Çeviren: Özgür Gelbal, Ankara: HYB Basım Yayın

Nıchols, Michael P.(2016) Dinleme Sanatı, Çeviren:Duygu Günkut, İstanbul: Kuraldışı Yayıncılık.

Yıldız, Elif. (2005). “Bir İletişimsizlik Nedeni: Dinliyoruz Ama Öylesine”, Derleyen: Demet Gürüz ve Ayşen Temel, Ankara: Nobel Yayınları.

Yüksel, Haluk. (2008). “Konuşma ve Dinleme” Derleyen: Uğur Demiray, Etkili İletişim, Ankara: PEGEM Yayınları.

Yayınlanmış
2019-06-26