Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma

  • Ebru Gökaliler Yaşar Üniversitesi
  • Asuman Özer Yaşar Üniversitesi SBE İletişim ABD Lisansüstü Öğrencisi
Anahtar Kelimeler: Baba 2.0, Dijital Ebeveynlik, Sosyal Medya

Özet

Toplumsal hayattaki hızlı değişimin getirdiği kültürel farklılaşma, hayat tarzının değişimi, kadının çalışma hayatına girmesi gibi durumlar anne ve babanın aile içindeki üstlendiği rolleri değiştirmiştir. Günümüzde, değişen aile rolleri ile birlikte baba, çocuk bakımında anneye yardımcı olan hatta aile içinde çocuğun bakımını üstlenen kişi olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoloji ve toplumsal hayatta yaşanan hızlı değişim ile beraber sosyal medya kullanımını günlük hayatlarının rutini haline getiren ebeveynler, her anlarını sosyal medyada paylaştıkları gibi çocuklarının her anlarını da paylaşmaya başlamışlardır. Aile içinde baba rolünde yaşanan değişimler sonucunda Dad2.0/Baba 2.0 olarak ifade edilen dijital babalık kavramı ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı toplumsal yaşamdaki değişimle farklılaşan baba rolünün yeni medya perspektifinde nasıl değiştiğinin ve sosyal medyada yeni baba rolünü temsil eden bireylerin sosyal medyada ne şekilde yer aldıklarını irdelemektir. Bu amaçla araştırma kapsamında Instagram’da aktif olarak paylaşım yapan ve belirli bir takipçi kitlesine sahip olan 5 fenomen babanın hesapları içerik analizi yöntemi ile Instagram sayfalarının açıldığı tarihten itibaren 15 Ağustos 2018 tarihine kadar olan dönem içinde incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre; Instagram hesapları incelenen babaların, içerik üretirken mizahi, bilgilendirci ve samimi bir dil kullandıkları saptanmıştır. İçeriklerin genellikle çocuk bakımı gibi konularında olduğu ve baba çocuk ilişkisinde çocukla ilgilenmenin babalığın doğal bir parçası olduğunun vurgulandığı belirlenmiştir.

Yazar Biyografileri

Ebru Gökaliler, Yaşar Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Doç. Dr.
Asuman Özer, Yaşar Üniversitesi SBE İletişim ABD Lisansüstü Öğrencisi
Yaşar Üniversitesi SBE İletişim ABD Lisansüstü Öğrencisi

Referanslar

Ammari, T. ve Schoenebeck, S., (2015). “Understanding and Supporting Fathers and Fatherhood on Social Media Sites”, CHI '15 Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems, Seoul, Korea, Family and Their Use of Technology, 1905-1914.

Atan, M., (2015). “Radikal Feminizm: “Kişisel Olan Politiktir” Söyleminde Aile, The Journal of Europe - Middle East Social Science Studies, (1)2, s.1-21.

Barclay, L. ve Lupton D., (1999). “The Experiences of New Fatherhood: a Socio-Cultural Analysis”, Journal of Advanced Nursing, (29)4, s.1013-1320.

Bataille, C. ve McGill-Carlison Melinda M., (2017) “Call me Daddy: How Prfessional/Managerial Men Craft and Enact Their Fatherhood Identities”, Journal of Management Policy and Practice 18(4), s. 49-68.

Barutçu, A. ve Hıdır, N., (2016). “Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, (8)2, s. 27-45.

Bayer, A., (2013). “Değişen Toplumsal Yapıda Aile”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (1)8, s. 104-113.

Budak, H., (2018). “Sosyal Medya İletişiminde Mahremiyetin Serüveni”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (7)1, s. 146-170.

Cabrera, N. J., Tamis-LeMonda, S. C., Bradley, H. R., Hofferth, S. ve Lamb, E. M., (2000). “Fatherhood in the Twenty-First Century”, Child Development, (71)1, s. 127-136.

Cooper, M. (2000). “Being the “Go-To Guy”: Fatherhood, Masculinity, and the Organization of Work in Silicon Valley”, Qualitative Sociology, (23) 4, s. 379-405.

Duggan, M., Lenhart, A., Lampe, C. ve Ellison, B. N., (2015). “Parents and Social Media”, http://www.pewinternet.org/2015/07/16/parents-and-social-media/. Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2015, Erişim Tarihi:09.11.2018.

Fletcher, R., Kay-Lambkin, F., May, C., Oldmeadow, C., Attia, J. ve Leigh, L., (2017). “Supporting men through their transition to fatherhood with messages delivered to their smartphones: a feasibility study of SMS4dads”, BMC Public Health, (17)953, s.1.

Gunn, M., (2016). “Move Over Mumsnet: All Hail the Dad Bloggers of Instagram”, https://www.telegraph.co.uk/men/thinking-man/move-over-mumsnet-all-hail-the-dad-bloggers-of-instagram/. Yayın Tarihi: 16 Temmuz 2016, Erişim Tarihi:09.11.2018.

Harrington, B., Deuseni V. F. ve Humberd, B., (2011). The New Dad: Caring, Committed and Conflicted, https://www.bc.edu/content/dam/files/centers/cwf/research/publications/researchreports/The%20New%20Dad%202011_Caring%20Committed%20and%20Conflicted. Erişim Tarihi:09.11.2018.

Humberd, B., Ladge Jamie J., Harrington, Brad, (2015). The ‘‘New’’ Dad: Navigating Fathering Identity Within Organizational Contexts, Journal of Business Psychology,(30) 249–266 DOI 10.1007/s10869-014-9361-x.

Jarski, V., (2016). “How Dads Participate in Social Media”, http://www.marketingprofs.com/chirp/2016/30094/how-dads-participate-in-social-media-infographic. , Erişim Tarihi:09.11.2018.

LaRossa, R., “The Modernization of Fatherhood: A Social and Political History”, (1997). The University of Chicago Press, London, ISBN: 0-226-46903-4.

Ludden, J., (2014). 'You're Not Alone': Dads Who Blog Redefine Modern Fatherhood, https://www.npr.org/2014/08/15/334451114/youre-not-alone-dads-who-blog-redefine-modern-fatherhood. , Yayın Tarihi: Erişim Tarihi:09.11.2018.

Marsiglio, W., Amato, P., Day, D. R. ve Lamb, E. M., (2000). “Scholarship on Fatherhood in the 1990s and Beyond”, Journal of Marriage and the Family, (62)4 s. 1173

Miller, T., (2011). “Falling back into Gender? Men’s Narratives and Practices around First-time Fatherhood”, Sociology, (45)6, s.1094-1109.

Orecklin, M. S., Sturmon, D. (2004). “Stress and Superdad: Like the Supermoms Before Them, Today’s Fathers and Struggling To Balance To Balance Work and Home”, Time 164 (8), s. 38-39.

Parmaksız, M.,Y., (2012). “Sosyal Değişim için Dijital Fırsatlar: Türkiye'de Blog Dünyası ve Annelik”, Fe Dergi: Feminist Eleştiri, (4)1, s.123-134.

Teke Gülçayır S., (2014). Dönüşen Anneliğe Yönelik Netrografik Bir Analiz: Blogger Anneler”, Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, (26)103, s. 32-47.

Türk Dil Kurumu (TDK), http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5be5877cc1bab6.66157004. Erişim Tarihi:09.11.2018.

Trimarchi, A., Bavel, V., J., (2017). “Education and the Transition to Fatherhood: The Role of Selection Into Union”, Demography, (54)1, s. 119-144.

Vinas-Barbeta, M. ve Cano, T., (2017). “Toward a New Model of Fatherhood? Discourses on the Process of Paternal Involvement in Urban Spain”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), 159, s.13-30.

Wills, A., (2012). “Digital Dads Are Plugging In, Getting Social”, https://mashable.com/2012/06/14/digital-dads-are-plugging-in-getting-social-infographic/#_OugR1SfXZqY. ,Erişim Tarihi:09.11.2018.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

Yayınlanmış
2019-06-26