Sarmaşık Filmi ve Issız Ada

  • Filiz Erdoğan Tuğran Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Tv, Sinema Bölümü
Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Fantastik Sinema, Gilles Deleuze, Issız Ada, Kaçış Çizgileri

Özet

Bu makalenin amacı, Türk Sinemasında fantastik türe farklı yaklaşımlar getirmektir. Bu doğrultuda, fantastiğin nasıl tanımladığını netleştirmek ve bu tanımlama iddiasını geliştirmek amacıyla iki terimden yararlanılmıştır. Bunlardan ilki Tzvetan Todorov’un Fantastik adlı kitabında öne sürülmüş olan “tereddüt ânı, ikincisi ise, Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin kavramsallaştırmaya ait olan “ıssız ada” kavramıdır. Makalede öncelikle Gilles Deleuze’ün sinema üzerine yazmış olduğu Hareket-İmge ve Zaman-İmge kavramları kısaca incelenecek ve fantastik anlatının, zaman imge sineması ile ilişkilendirilme ihtimali üzerine düşünülecektir. Daha sonra fantastik anlatının özelliklerine değinilerek ‘tereddüt anı’, ‘ıssız ada’, ‘kaçış çizgileri’ gibi kavramlar üzerinden Tolga Karaçelik’in 2015 yılında yönetmiş olduğu Sarmaşık filmi incelenmeye çalışılacaktır.
Yayınlanmış
2019-06-26