Pierre Bourdieu’nün ‘Dilsel Habitus’ Kuramı Çerçevesinde Asghar Farhadi’nin ‘Bir Ayrılık’ (A Saparation) Filminin İncelemesi

  • Umur Bedir İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü
Anahtar Kelimeler: Asghar Farhadi, Bir Ayrılık, Pierre Bourdieu, Dilsel Habitus, Toplumsal Sınıflar

Özet

ÖzetÇağdaş İran sinemasının en önemli Yönetmenlerinden biri olan Asghar Farhadi, filmlerinde modern İran’ın toplumsal yapısına gerçekçi bir üslupla ve farklı boyutlarıyla ışık tutar. Farhadi filmlerinde, günümüz İran’ında farklı toplumsal sınıflar arasındaki ilişkileri, mikro düzeyde yaşanan kültürel, sosyal ve kısmen de ekonomik çatışmaları ve bu tabakalar arasında kanıksanmış ve en ufak toplumsal pratiğe dahi nüfus etmiş bulunan hiyerarşileri ele alır. Yönetmenin 2011 yılında vizyona giren ve Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı ve Altın Ayı da dahil olmak üzere pek çok ödül kazanan ‘Bir Ayrılık’ (A Saparation) filmi ise, İranlı orta sınıf bir aile üzerinden söz konusu temayı en güçlü şekilde işler. Araştırmanın temel amacı; toplumsal hiyerarşilerin dilsel pratikler yoluyla nasıl kurulduğunu, meşrulaştırıldığını ve yeniden üretilebildiğini Bir Ayrılık filmi üzerinden ve Pierre Bourdieu’nün ‘Dilsel Habitus Kuramı’ çerçevesinde ele almaktır. Bourdieu, Dilsel Habitus kuramı bağlamında, meşru dilsel pratiklerin toplumdaki egemen sınıfların pratikleri temelinde şekillendiğini ve dilin farklı bireyler ve toplumsal sınıflar arasındaki simgesel güç ilişkilerinin bir aracı olduğunu savunur. Bir Ayrılık filminde tasvir edilen orta sınıftan ‘kültürlü’ aile ile alt sınıf geleneksel aile arasındaki çatışmaya dayalı dilsel alışveriş, Bourdieu’nün Dilsel Habitus kuramı bağlamında sunduğu çerçeveye karşılık gelmektedir.

Yazar Biyografisi

Umur Bedir, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü

Referanslar

Amir, A. (2013). Sociological Look at The Dialogue A Saparation Film Direcdet By Asghar Farhadi, Interdiciplinary Journal Of Centemporary Research In Business, 2:12,

Bourdieu, P. (1991a). “The Economy of Linguistic Exchange”, Language and Symbolic Power (Ed: Thompson J. B.), Basil Blackwell Pub.

Bourdieu, P. (1991b). “The Production and Reproduction of Legitimate Discourse”, Language and Symbolic Power (Ed: Thompson J. B.), Basil Blackwell Pub.

Bourdieu, P. (2015). Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Ankara: Heretik Yay.

Bourdieu, P. (2016). Akademik Aklın Eleştirisi: Pascalca Düşünme Çabaları, Metis Yayınları: İstanbul.

Bourdieu, P. Wacquant, L. (2016). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim Yayınları: İstanbul.

Bourse, M, Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni, Ayrıntı Yayınları: İstanbul.

Chomsky, N. (2001). Dil ve Zihin, Ayraç Yayınları: Ankara.

Çeğin, G. Göker, E. (2015). “Araştırmasından 50 Yıl, Kitabından 35 Yıl Sonra Ayrım”, Ayrım: Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Ankara: Heretik Yay. (s. 9-21).

Hassannia, T. (2014). Asghar Farhadi: Life and Cinema, The Critical Press.

Koca, A. (2013). Politik Sinemaya İnanmıyorum, http://www.on5yirmi5.com/haber/sinema/filmler/137540/politik-sinemaya-inanmiyorum.html, Erişim Tarihi: 27.06. 2018.

Mohseni, A. C. (2017). “Update From Iran: Iran’s Over Education Crises”, https://blogs.worldbank.org/arabvoices/iran-education-crises, Erişim Tarihi: 20.07.2018.

Myles, J. (1999). From Habitus to Mouth: Language and Class in Bourdieu's Sociology of Language, Sprinter Pub. Theory and Society, (28:6, ss. 879-901).

Nash, R. (1990), Bourdieu on Education and Social and Cultural Reproduction, Taylor & Francis, Ltd., British Journal of Sociology of Education, Vol. 11, No. 4, pp. 431-447,

Swartz, D. (2015). Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi, İletişim Yayınları: İstanbul.

Weston, H. (2017). “Between Stage and Screen: A Conversation With Asghar Farhadi, https://www.criterion.com/current/posts/4406-between-stage-and-screen-a-conversation-with-asghar-farhadi, Erişim Tarihi: 27.06. 2018.

Zilberman, A. (2012). Asghar Farhadi Talks “A Saparation”, https://brightestyoungthings.com/articles/byt-interview-asghar-farhadi-talks-a-separation, Erişim Tarihi: 27.06. 2018.

Yayınlanmış
2019-06-26