John Carpenter Filmlerinde Protagonist Karakter Sunumu Olarak Anti-kahraman

  • Ozan Özpay Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Tv, Sinema Bölümü
Anahtar Kelimeler: John Carpenter, Sinema, Anti-kahraman

Özet

Hollywood sinema endüstrisi içinde yer almasına rağmen kendine özgü üslubu olan ve auteur kalabilmiş ender yönetmenlerden biridir John Carpenter. Filmografisini oluşturan yapımlar tür filmlerinden oluşmaktadır ve farklı türleri birleştirmekten çekinmeyen yetkin bir hikâye anlatıcısıdır. Bunula birlikte Carpenter sinemasını ayrıksı kılan en önemli özellik belki de filmlerinin birçoğunda protagonist karakter olarak anti-kahraman stereotipinin yer almasıdır. Ana akım sinemada risk faktörü olan bu seçim Carpenter sinemasının nüvesini oluşturur. Bu çalışma, John Carpenter filmlerinde yer alan protagonist anti-kahramanların temsiller bağlamında karakter analiziyle, yönetmenin sinema dilini oluşturmasındaki etkisini konu edinmiştir. Çalışma evreni olarak 13. Karakola Saldırı, Yabancı, New York’tan Kaçış ve Christine filmleri incelenmiştir.

Referanslar

Doğu Yücel ile Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.

Engin Ertan ile Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.

Grant, B. K., (2004). “Disorder in The Universe: John Carpenter adn the Question of Genre”, Ian Conrich, David Woods (der.), The Cinema of John Carpenter the Technique of Terror, London: Wallflower Press, s.10-20.

Kaya Özkaracalar ile Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.

Kutlukhan Kutlu ile Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.

Muir, J. K., (2000). The Films of John Carpenter, North Carolina USA: McFarland Company.

Odelle, C. ve Le Blanc, M., (2013). John Carpenter, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

Roberts, M. M., (2004). “A Spook Ride on Film: Carpenter and the Gothic”, Ian Conrich, David Woods (der.), The Cinema of John Carpenter the Technique of Terror, London: Wallflower Press, s.78-90.

Shail, R., (2004). “Masculinity, Kurt Russell and the Escape Films”, Ian Conrich, David Woods (der.), The Cinema of John Carpenter the Technique of Terror, London: Wallflower Press, s.107-116.

Smith, D. Glen, (2011). “Common Traits of an Antihero”, http://www.davidglensmith.com/wcjc/1302/slides/slides07-Antiheros.pdf. Erişim Tarihi: 27.06.2015.

www.dictionary.com, Erişim Tarihi: 15.08.2018.

Young, S., (2004). “Restorative and Destructive: Carpenter and Maternal Authority”, Ian Conrich, David Woods (der.), The Cinema of John Carpenter the Technique of Terror, London: Wallflower Press, 128-139.

Filmler

Carpenter, J. (Yönetmen). (1976). Assault On Precinct 13 [Film]. London: Optimum Home Releasing.

Carpenter, J. (Yönetmen). (1978). Halloween [Film]. California: Anchor Bay Entertainment.

Carpenter, J. (Yönetmen). (1981). Escape From New York [Film]. California: MGM.

Carpenter, J. (Yönetmen). (1983). Christine [Film]. California: Sony Pictures Home Entertainment

Yayınlanmış
2019-06-26