Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Süt ve Bal Üçlemesinde Minimalizm

  • Abdurrahim Yalçın Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü
Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler, Minimalizm, Sinema, Sanat sineması, Türk sineması, Semih Kaplanoğlu.

Özet

ÖzBu çalışmada, son dönem Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Semih Kaplanoğlu’nun, Yumurta (2007), Süt (2008) ve Bal (2010) üçlemesi, içerik ve biçim yönünden, minimalizm kavramı ışığında analiz edilmektedir. Çalışmada Minimalist sanat anlayışı özellikle sinema açısından kavramsal olarak ele alınmaktadır. Kaplanoğlu sinemasının incelendiği çalışmada, evrenimizi oluşturan ve Yusuf Üçlemesi olarak da bilinen Yumurta, Süt ve Bal isimli filmlerinin neden minimalist sinema örneği oldukları varsayımı içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir.Anahtar Kelimeler: Minimalizm, Sinema, Sanat sineması, Türk sineması, Semih Kaplanoğlu.

Yazar Biyografisi

Abdurrahim Yalçın, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Tv ve Sinema Bölümü
Radyo TV ve Sinema BölümüAraştırma Görevlisi

Referanslar

Akbulut, Hasan, (2005). Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.

Altuntaş, H. ve Şahin, M., (2009). Kuran-ı Kerim Meali, 17. Baskı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Aytaç, S. ve Çiftçi, A., (2009). Semih Kaplanoğlu İle Söyleşi: Ânın İçine Bir An Daha Açmak, http://www.kaplanfilm.com/tr/ Erişim Tarihi:17.11.2014.

Bermann, Marshall, (2011). Katı Olan Herşey Buharlaşıyor, 14. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Binol, Özkan, (2010). Semih Kaplanoğlu İle Söyleşi: 46 Yıl Sonra Mutluluk Yaşattı, http://www.kaplanfilm.com/tr/ Erişim Tarihi:17.11.2014.

Bresson, Robert, (1992). Sinematograf Üzerine Notlar, Nilüfer Güngörmüş (Çev.), İstanbul: Nisan Yayınları.

Büker, S. ve Akbulut, H., (2009). Yumurta: Ruha Yolculuk, Ankara: Dipnot Yayınları.

Demirci, Mehmet, (2018). Semih Kapalnoğlu: Farklı Bir Sinemacı, http://www.mehmetdemirci.org/semih-kaplanoglu-farkli-bir-sinemaci/ Erişim Tarihi: 01.12.2014.

Er, F. ve Civan, C., (2011). Semih Kaplanoğlu ile Taşra ve Zaman ve Sinema, Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu içinde, İstanbul: Küre Yayınları.

Erzen, Jale Necdet, (1997). Minimal Sanat, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi İçinde, İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2, 1260-1261.

Frampton, Daniel, (2012). Filmozofi: Sinemayı Yepyeni Bir Tarzda Anlamak İçin Manifesto, Cem Soydemir (Çev.), İstanbul: Metris Yayıncılık.

Gülsoy, Murat, (2010). Bal: Sanatçının Kadim Dildeki Tarifi, http://www.kaplanfilm.com/tr/basindan.php# Erişim Tarihi: 21.11.2014.

Islakoğlu, Pınar Mine, (2006). Minimalizm Kavramı ve Mimarlıkta Minimalist Yaklaşımlar, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

Kovács, András Bálint, (2010). Modernizmi Seyretmek: Avrupa Sanat Sineması: 1950-1980, Ertan Yılmaz (Çev.), Ankara: De Ki Yayınları.

Özdoğru, Pelin, (2004). Minimalizm ve Sinema, İstanbul: Es Yayınları.

Pay, Ayşe, (2010). Uluçay’ın Sihirli Lâmbası: Sinema, http://www.hayalperdesi.net/printable.aspx?type=dosya&id=35 Erişim Tarihi: 21.07.2018.

Pay, A. ve Deniz, T., (2011). Semih Kaplanoğlu: Sinemayı Görüntüye Hapsetmemek Gerek, Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu içinde, İstanbul: Küre Yayınları.

Sivas, Âlâ, (2013). Sinemada Minimalizm: Yankesici Üzerine Bir Değerlendirme, Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 18, 9-19.

Suner, Asuman, (2006). Hayalet Ev: Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, İstanbul: Metis Yayınları.

Sütçü, Özcan Yılmaz, (2005). Gilles Deleuze’de İmge Haraketi Olarak Sinemanın Felsefesi, İstanbul: Es Yayınları.

Şirin, Uygar, (2010). Yusuf’un Rüyası: Semih Kaplanoğlu, İstanbul: Timaş Yayınları.

Türk Dil Kurumu, (1998), Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Yaşa, Aysel, (2010). Semih Kaplanoğlu ile Söyleşi: Filmlerimde Manevi Alanlar Açıyorum, http://www.kaplanfilm.com/tr/basindan.php# Erişim Tarihi: 21.11.2014.

Yayınlanmış
2019-06-26