50'nci Sayı (Bahar 2020) Makale Çağrısı

2020-01-16
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 49’uncu (Güz-2019) sayısı Aralık 2019'da yayımlanmıştır. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 50’nci (Bahar-2020) sayısının Haziran 2020’d2 yayımlanması planlanmaktadır. 15 Nisan 2020 tarihine kadar dergi yazım kurallarına uygun biçimde, dergi sistemi üzerinden yapılan makale başvuruları, 50'nci sayıda değerlendirilmek üzere işleme konacaktır. Ancak, son gönderim tarihinden önce gönderilmiş olması bir makalenin takip eden sayıda yayınlanacağı anlamına gelmemekte olup, başvuru sayısının yoğunluğu ve değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi gibi nedenlerle süreci tamamlanmayan makaleler, hakem değerlendirmelerinin olumlu olması halinde, bir sonraki sayıda değerlendirilebilecektir.