49'uncu Sayı (Güz-2019) Makale Çağrısı

2019-07-23
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 48’inci (Bahar-2019) sayısı 26 Haziran 2019 tarihinde yayımlanmıştır. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 49’uncu (Güz-2019) sayısının Aralık 2019’da yayımlanması planlanmaktadır. 15 Eylül 2019 tarihine kadar dergi yazım kurallarına uygun biçimde, dergi sistemi üzerinden yapılan makale başvuruları, 49’uncu sayıda değerlendirilmek üzere işleme konacaktır. Ancak, son gönderim tarihinden önce gönderilmiş olması bir makalenin takip eden sayıda yayınlanacağı anlamına gelmemekte olup, başvuru sayısının yoğunluğu ve değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi gibi nedenlerle süreci tamamlanmayan makaleler, hakem değerlendirmelerinin olumlu olması halinde, bir sonraki sayıda değerlendirilebilecektir.