Gönderiler

Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru Kontrol Listesi

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verimiştir).
 • Gönderi dosyası OpenOffice, Microsoft Word, RTF veya WordPerfect dokümanı dosyası biçimindedir.
 • Burada mevcut başvurular için URL'ler sağlanmıştır.
 • Metin tek satırlı, 10 punto, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (geçerli URL adresleri ile) ve tüm şekil, resim ve tablolar sayfa sonu yerien metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu çok fazla olur ise, sistem almayabilir. Böyle durumlarda yazıyı bölüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
 • Buraya eklenen sitil ve bibliyografk gereksinimler Dergi Hakkında kısmındaki Yazar Rehberi'nden görülebilir.
 • Yazınızı hakem değerlendirmesi yapılan bir dergi bölümüne gönderiyor iseniz kör hakemlikten emin olmak için tıklayın. Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.

Yazar Rehberi

Yazım Kuralları

 

 

1. Notlar  ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot”  şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.

 

2. Başlıkların  düzenlenmesi:

Ana başlık ilk harfleri büyük, 14  punto ve bold,  Giriş, Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold, Başlıklarbaş harfleri büyük, sola yaslı, 12  punto, bold, Alt başlıklar, baş harfleri büyük,  italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.

 

3. Yazılar,  Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi  düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu:  A4 Dikey       Üst Kenar Boşluk: 4 cm       Alt Kenar Boşluk: 3 cm       Sol Kenar Boşluk: 3 cm       Sağ Kenar Boşluk: 3 cm       Paragraf Başı: 1 cm       Blok Alıntı: Sol 1 cm       Yazı Tipi: Times New Roman       Yazı Tipi Stili: Normal       Ana Metin Boyutu: 12 punto       Blok Alıntı:10 punto       Dipnot Metin Boyutu: 9 punto       Tablo İçi Bilgiler: 10 punto       Paragraf Aralığı: 6 nk       Satır Aralığı: Tek (1)

KAYNAK  GÖSTERME İLKELERİ Kaynakçada,  sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre  alfabetik sıralama izlenmelidir.

Metin  İçi Kaynak Gösterimi       Yapılan  çalışmalarda, başkalarının düşünceleri alıntı ya da gönderme şeklinde  verilmelidir.

  1. Kısa       alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar       ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 10 punto ile       yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
  2. Göndermelerde       yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası bilgileri parantez içinde       aktarılmalıdır.
  3. Tek       ve iki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadına da parantez içinde yer       verilmelidir.
  4. İkiden       fazla yazarı olan yayınlarda gönderme yapılırken sadece birinci yazarın       soyadı verilir, diğer yazarlar için “ve diğerleri” ifadesi       kullanılmalıdır.
  5. Tüzel       kişiler tarafından yazılmış yayınlarda tüzel kişi adı çok uzunsa veya       kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk göndermeden sonra kısaltma yoluna       gidilebilir. Kısaltma kullanılmasına karar verilirse ilk göndermede kurum       adının açık hali yazılmalı ve yanında köşeli parantez içinde kısaltması       verilmelidir.
  6. Bir       yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa,       yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a,b,c,...” ibareleri       kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında       gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Gönderme Örnekleri

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada  (kitap):
      (McQuail,  1987: 55).
-Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla  eserine yollama yapılması durumunda:       (McQuail, 1987a:  55; 1987b: 40).

-Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması  durumunda:       (Aktaran:  McQuail, 1987a: 55).
Kaynakçada:       McQuail, Denis, (1987). Mass Communication Theory: An Introduction,  Beverly Hills, CA: Sage Pulication Inc.

Cavit, Binbaşıoğlu, (1988a). Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Binbaşıoğlu  Yayınevi.       Cavit, Binbaşıoğlu, (1988b). “Ödevlerin  Öğrenmeye Etkisi”, Eğitim, 65,  362-369.

Metin içindeki yollamada (makale):       (Varis,1984: 32).

Kaynakçada:     Varis, Tapio, (1984). “International Flow of TV Programmes”Journal  of Communication, 34(1), s.143-152.
İki  yazarlı kitaplar ve makaleler:
Metin içindeki yollamada (kitap): (Perelman ve Olbrechts, 1971: 10).
Kaynakçada:     Perelman, C. ve Olbrechts-Tyteca, L., (1971). The New Rhetoric, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Metin içindeki yollamada (makale):     (Mc  Combs ve Shaw, 1998: 108).
Kaynakçada:     McCombs, M. E. ve Shaw D. L.,  (1972). “The Agenda-Setting  Function of Mass Media”, The  Public Opinion Quarterly, 36, (2), s.176-187.
İkiden çok yazarlı kitaplar ve  makaleler: Metin içindeki yollamada (kitap):     (Lazarsfeld vd., 1996: 45).
Kaynakçada:     Lazarsfeld, P. F., Berolson, B. ve Gaudet, H., (1944). The People Choice, London: Colombia University Press.
Derleme yayınlar içinde yer alan  makaleler: Metin içindeki yollamada:     (Schramm,  1994: 53).
Kaynakçada:     Schramm, Wilbur, (1992). “Haberleşme Nasıl İşler”,  Ünsal Oskay (der.), Kitle Haberleşme  Teorilerine Giriş, İstanbul: Derya  Yayınları, s.95-134.
Kurum yayınları: Metin içindeki yollamada:     (DPT, 1989: 145).
Kaynakçada:     DPT, (1989).  Altıncı  Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, Ankara.
Yazarı  Olmayan Kitap:
Metin  içindeki yollamada: Kitap  Adı Kısaysa:     (Kütüphaneciliğe  Giriş, 1987).
Kitap  Adı Uzunsa:     (Sanal…, 1995: 70).
Kaynakçada: Kütüphaneciliğe Giriş, (1987). Ankara:  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
Görüşme:
Metin içindeki yollamada:     (O.  Koloğlu ile kişisel iletişim, 13 Mart 2007).
Kaynakçada:     Orhan  Koloğlu ile 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.
Elektronik  Kaynak
Metin içindeki yollamada:     (Çubukçu, 2009).
Kaynakçada:     Çubukçu, Mete, (2009).  “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp.  Erişim Tarihi:15.06.2010.
Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak
Metin içindeki yollamada:     (Dışişleri  Bakanlığı, 2010).
Kaynakçada:     Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa.  Erişim Tarihi:16.06.2010.
Tüm web site www.hacibayram.edu.tr 
Kişisel  web sayfaları Landis, Barbara, (1996). Carlisle Indian  Industrial School History, http://home.epix.net/~landis/histry.html, Erişim Tarihi: 20 Ekim 2001.
Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer  Alan Yazılar
Metin içindeki yollamada:     (Nadi, 1950). 
Kaynakçada:     Nadi, Yunus, (1950). “Kuvvetin  Sırrı”,  Cumhuriyet, 9 Temmuz.
Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan İsimsiz Yazılar
Metin içindeki yollamada:     (Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924).
Kaynakçada: Cumhuriyet,  7 Mayıs 1924.
Metin içerisinde aynı gazetelerin farklı kopyalarına atıf yapılmışsa: Cumhuriyet,  1950-1960, Hürriyet, 1948-1960.
Belgeler
Metin içindeki yollamada:     (Ticaret Bakanlığı, Karar Sayısı, 21/48/26).
Kaynakçada:     Ticaret Bakanlığı, Muamelat Umum  Müdürlüğü Kararları, Erişim: T.C. Başbakanlık Arşivi.

Gizlilik Beyanı

Bu dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmaycaktır.