Kişiler ve Kurullar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Zakir AVŞAR, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nargis Özgen , Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Aysel Yıldız, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Arş. Gör. Ömer Faruk Zararsız, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkiye

Arş. Gör. Rumeysa Öztürk, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Arş.Gör. Emir Türkoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Arş. Gör. Kamile Elmasoğlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Arş. Gör. Hülya Demir Yaleze, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi

Öğr. Gör Esra Serdar Tekeli, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye

Teknik Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Emrah AYAŞLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Arş. Gör. Merve CAN MARAŞLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü