İçerik Hakkında

Odak ve Kapsam

Dergi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda;

 • makale, forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazları,
 • ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını

kabul etmektedir.

Değerlendirme Süreci

  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1983 yılından beri yayınlanmakta olup; sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı akademik elektronik bir dergidir.

 

  • İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli ulusal elektronik bir dergidir.

 

  • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir.

 

  • Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

 

  • Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.

 

  • Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş ve basıma hazır hale getirilmiş olması gerekir.

 

  • Yazılar, iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilecektir. Dergi editörlüğünce ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemiyle iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporlarından birisinin olumsuz olması durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.

 

  • Hakemlerce istenen düzeltmelerin yapılması için, yazıyla ilgili bütün hakemlerin raporlarının gelmesi beklenmelidir. Çünkü yazarlar, sisteme bir kez düzeltme ekleyebilmektedirler. Bir hakemin istediği düzeltmeyi yapıp yazı sisteme eklendiğinde, ardından ikinci bir hakemin de düzeltme istemesi durumunda, istenen düzeltmeler yapılamayacaktır. Makale takip sistemine üyelik için girilecek kullanıcı adı, yazışma adresi olarak kullanılmak üzere, mevcut e-posta adreslerinizden biri olmalıdır.

 

  • Gönderilen yazıların başlıklarının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların kim tarafından dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görüldüğünden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır.

 

  • Makalelerde şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynakça.

 

  •  Makalelerin, kaynakça ile birlikte 4000-7000 sözcük aralığında olması, makale dışındaki çalışmaların ise 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.

 

  • Makalelerin 150-200 kelime civarında İngilizce ve Türkçe özleri yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özlere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.

 

  • Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içeriksel, dilsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
  • 2019 yılından itibaren Ulakbim-TR-Dizin kriterleri gereği, yayınlanan makalelerde yazarın ORCID Kimlik Numarasının (ORCID ID) belirtilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu nedenle, dergimize yapılan tüm başvurularda Yazar OCID Kimlik Numarasının dergi sistemimizdeki üye profili kısmındaki ilgili alana girilmesi gerekmektedir.  Sistemde üye olan fakat ORCID Kimlik Numarasını girmemiş olan tüm kullanıcılar kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra 'Profili Görüntüle' bağlantısına tıklayarak kullanıcı profillerindeki ilgili alana ORCID Kimlik Numarasını yazdıktan sonra profil bilgilerini kaydetmelidirler.

   ORCID Kimlik Numarası bilgisi olmayan yazılar yayınlanamayacaktır.

 

 • Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

Yayın Sıklığı

Bahar ve Güz sayıları olmak üzere, 6 ay arayla yılda  iki sayı yayınlanır.

Açık Erişim Politikası

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi 'açık erişim bir dergidir'. 

 

"Yazarlardan makale gönderisi için ücreti alınmaz"

 • Yazarlardan makale gönderim ücreti veya  vb. adlar altında, hiç bir şekilde başvuru ücreti talep edilmemektedir.

"No submission fee charged"

 • There's no fee for registering and submitting articles. 

 

"Yazarlardan makale işlem ücreti alınmaz"

 • Yazarlardan makale işlem ücreti veya makale yayınlanma bedeli vb. adlar altında, hiç bir şekilde ücret talep edilmemektedir.

 

"No fees charged to authors"

 • Open access, no article processing charge (APC) or any other costs for any of the articles published. 

Kurullar

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Rektör

Prof. Dr. Yusuf TEKİN

 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dekan
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
 
Editör
Doç. Dr. İbrahim Hakan DÖNMEZ
 
 
Editör Yardımcıları
   Arş. Gör. Özge Cengiz - Arş. Gör. Can Cengiz - Arş. Gör. Hülya Demir Yaleze - Arş. Gör. Kamile Elmasoğlu- Öğr. Gör. Esra Serdar  Tekeli- Arş. Gör. Aysel Yıldız - Arş. Gör. Emir Türkoğlu - Arş. Gör. Rumeysa Öztürk - Arş. Gör. Ömer Faruk Zararsız 
 
Teknik Editör Yardımcısı
Arş. Gör. Emrah AYAŞLIOĞLU


 

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cem YAŞIN
Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN
Prof. Dr. Muharrem ÇETİN
Doç. Dr. M.Can DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Sirel GÖLÖNÜ
Yrd. Doç. Dr. Erol İLHAN
 
 
Bilim, Danışma ve Editörler Kurulu
Prof. Dr. Suat ANAR
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet ATABEK
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit ATABEK
Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER
Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Murat S. ÇEBİ
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf DEVRAN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU
Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCAN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN PAZARCI Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin GÜZ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN
Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Başak SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi

Dergi Geçmişi

1983 yılında yayın hayatına başlayan İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan hakemli ulusal bir dergidir. 2013 yılından itibaren e-dergi olarak yayınlanan dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM SBVT,  ASOS Sosyal Bilimler veritabanları tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.


Dergi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda;


- makale,
- forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları,
- ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını


kabul etmektedir.