Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi letişim Fakültesi

Güz 2018

Sayı: 47


Kamuoyu Araştırmaları ve 16 Nisan Referandumu
Nurettin Güz, Ozan Kocabaş, Hayrullah Yanık

Medyalar Arası Gündem Belirleme Araştırmalarında Yöntem ve Kuram
Cem Yaşın, Sevgi Can Yağcı Aksel, Can Cengiz

Sinematik Felsefe: Homo Faber Filmiyle Anti-Elektra Kavramına Ulaşmak
Serdar Öztürk

Gazeteciliğin Geleceği Açısından Türkiye’de Patronsuz Gazetecilik
Aysel Yıldız

Dünyada Akademik Sıralaması Yüksek Gazetecilik Lisans Bölümlerinin Ders Programlarının Analizi
Bilge Narin

Amerikan Gazetecilik Filmlerinde Anlatı Yapısı, Dönemsel Yansımalar ve Özgür Basın Miti
Barışkan Ünal

Türkiye’de YouTube Yayıncılığı ve YouTuber Olmak
Erol İlhan, Adalet Görgülü Aydoğdu

Yeni Medya, Temel Bileşenleri ve Sanatın Değişen Estetik Dili
Ezgi Tokdil

Risk İletişimi Açısından Bilginin Önemi ve Bilgi Okuryazarlığı
Eda Turancı

Türk - Amerikan İlişkilerinin Türk Sinemasındaki Seyri
Filiz Erdemir Göze

Kurumsal İtibar Açısından Sosyal Sorumluluk Uygulamaları: Türkiye’deki Çevreci Sivil Toplum Örgütleri Üzerine Bir Araştırma
İlknur Kılınç

Drone Gazeteciliğinin Haber Değerine Katkısı ve Türkiye Pratiği
Muzaffer Şahin

Global Medya Endüstrisinin Ritüel Kapsamlı Tüketime Yansıması: Doğum Günü Kutlama Konseptlerinde Walt Disney Kültürü
Merih Taşkaya, Deniz Yağız

Türkiye’de “Reklamcı” Eğitimi: Reklamcılık Lisans Programları Üzerine Bir İnceleme
Mehmet Yakın

II. Dünya Savaşı’nda Bir Lejyoner Yayını: Azerbajcan Gazetesi
Mehmet Yılmazata, Erdem Güven

Nazi Döneminde Sinemanın Propaganda Aracı Olarak İşlevi
İbrahim Sarıtaş

Üniversite Öğrencilerinde Topluluk Önünde Konuşma Kaygısının Nedenleri ve Geliştirilen Baş Etme Mekanizmaları
Ömer Erdoğan

Babalar ve Oğullar: Ahlat Ağacı Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme
Özge Güven Akdoğan

Televizyon İzleme Alışkanlıklarında Parasosyal Etkileşim Etkisi İle Yalnızlık Arasındaki İlişki
Şükrü Balcı, Yavuz Demir

Dijitalleşmenin Etkisinde Dönüşen Sanat ve Kuşaklar Üzerine Bir Çalışma
Selva Ersöz Karakulakoğlu, Emel Demir Askeroğlu

Medya Okuryazarlığı Araştırması ve Girne Amerikan Üniversitesi’nde Bir Uygulama
Ümmü Bayraktar

19. Yüzyıl Osmanlı Bürokratik Yapısının Jön Türk Düşüncesinde Eleştirisi: “Turfanda Mı Yoksa Turfa Mı” Üzerinden Bir Analiz
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekci

Uyuşturucu Bağımlılığının Yazılı Basında Temsili
Arzu Karasaç Gezen

Eril ve Dişil Cinsiyet Rollerinin Medyada Sunumunun Arka Planı: İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet Algıları Üzerine Bir Araştırma
Şengül Altan Arslan, Hanife Güz

Kişilerarası İletişim Bağlamında Rekreatif Faaliyetlere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Sosyalleşme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Murat Erdoğdu, Murat Koçyiğit, Muhsin Çinar, Mustafa Uyar

Çevreci Sivil Toplum Kuruluşlarının Dijital Aktivizm Faaliyetlerine Yönelik Bir Araştırma
Esra Tani, Hatun Boztepe Taşkıran

Siyasal Reklamcılık Retoriği: 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Sosyal Medyada Yayınlanan Reklamların İçerik Analizi
Gökben Çodur