Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi letişim Fakültesi

Bahar 2019

Sayı: 48


Public Relations in Public Sector
İbrahim Sezgül

Milli Birlik Komitesi Dönemi Basın Rejimi
Ayşe Elif Emre Kaya, Zakir Avşar

SSosyal Medya Bağımlılığının Bir Belirleyicisi Olarak Öz Saygı: Konya Örneğinde Bir Araştırma
Şükrü Balcı, Onur Bekiroğlu, Sinem Yeles Karaman

Dijital İletişim ve Halkla İlişkiler Araştırmaları: Uluslararası Literatürde Güncel Yönelimler ve Tartışmalar*
Melike Aktaş

Akılcı Olmayan Evlilik Beklentilerinin Gelişiminde Televizyon Dizilerinin Etkisi
Ömer Erdoğan

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında İletişim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
Nazan Kahraman

Evrensel Bir Uzlaşmazlık Fenomeni Olarak Milletler ve Milliyetçilikler
Ahmet Kızılkaya

Pierre Bourdieu’nün ‘Dilsel Habitus’ Kuramı Çerçevesinde Asghar Farhadi’nin ‘Bir Ayrılık’ (A Saparation) Filminin İncelemesi
Umur Bedir

Selfie Aracılığıyla Yapıtın Yenidenüretimi ve Yeni Medyada Temsili
Zaliha İnci Karabacak

İsveç Demokratları’nın Göçmen Söylemleri: “Snart Är Det Val” Youtube Propaganda Videosu Üzerine Göstergebilimsel İnceleme
Ebru Gülbuğ Erol

Belediye Fen İşleri Birimi Çalışanlarının Çoklu Zekâ Alanlarının İncelenmesi
Ayşegül Aslıhan Civek, Sirel Gölönü

Müzakerelerde Grup Dinamiği Olarak Güven Duygusu
Birol Demircan

Sosyal Ticarette Etkileşimi Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Trendyol Örneği
Nefise Şirzad

John Carpenter Filmlerinde Protagonist Karakter Sunumu Olarak Anti-kahraman
Ozan Özpay

Parasosyal İlişki: Kavramsal Bir Çerçeve
Sibel Fügan Varol, Neşe Kars Tayanç

“Dinleme” Becerisinin Geliştirilmesi Çerçevesinde Yeni Arayışlar ve Teknikler
Vacit Ertan Yılmaz

Sinemada Varoluşçuluk ve Aronofsky
Eda Çalgüner

19. Yüzyıl’da Selanik’de Yayımlanan Bir Gazete: Selanik
Fatma Gökçen Atuk

Geleneksel Medyadan Dijital Çağa UNESCO İletişim Politikaları
Hülya Eraslan

Sarmaşık Filmi: ‘Issız Ada’, ‘Tereddüt Anı’ ve ‘Kaçış Çizgileri’ Açısından Bir Değerlendirme
Filiz Erdoğan Tuğran

Baba 2.0: Dijital Dönüşüm ile Değişen Baba Rolü Üzerine Bir Araştırma
Ebru Gökaliler, Asuman Özer

Eleştirel Ekonomi Politik Bakış Açısından Medyada Tekelleşme Sorunu
Levent Yaylagül

Televizyon Dizilerinin Üretiminde Emek Süreci
Duygu Çeliker Saraç

Semih Kaplanoğlu’nun, Yumurta (2007), Süt (2008) ve Bal (2010) Üçlemesinde Minimalizm
Abdurrahim Yalçın

Halkla İlişkiler Kampanyalarında Ödüller: IPRA Altın Küre Ödülleri Üzerine Bir Analiz
Özgür Kılınç

Sponsorlu İçerik Marka İmajını Kurtarabilir mi: Türkiye’deki Teknoloji ve Telekomünikasyon Endüstrisinden Bir Vaka
İpek Altun, Emel Özdora Akşak

Duyguların İfade Aracı Olarak WhatsApp İletişiminde Emoji Kullanımı: Türk Üniversite Öğrencileri ile Yarı Deneysel Bir Çalışma
Yunus Pinar, Nihal Kubilay Pinar

Di̇ji̇tal Kültür Ortamında Belleği̇n Durumu
Persude Erdem

The Communications Crisis of the Turkish Society: From Synthesis to Homogeneity
Mücahit Küçükyılmaz

Kitap İncelemesi: Mısır’daki İngiliz Osmanlı Esir Kampından Maziye, Bugüne, Yarına IŞIK
Muzaffer Şahin