Duyurular


İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 47’inci (Güz-2018) sayısı Aralık 2018 içerisinde yayımlanacaktır.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 48’inci (Bahar-2019) sayısının Haziran 2019’da yayımlanması planlanmaktadır. 8 Şubat 2019 tarihine kadar dergi yazım kurallarına uygun biçimde, dergi sistemi üzerinden yapılan makale başvuruları, 48’inci sayıda değerlendirilmek üzere işleme konacaktır.

Ancak, son gönderim tarihinden önce gönderilmiş olması bir makalenin takip eden sayıda yayınlanacağı anlamına gelmemekte olup, başvuru sayısının yoğunluğu ve değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi gibi nedenlerle süreci tamamlanmayan makaleler, hakem değerlendirmelerinin olumlu olması halinde, bir sonraki sayıda değerlendirilebilecektir.

E-posta :[email protected]
Web :http://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr
Telefon :0(312) 216 22 47 - 0(312) 216 22 56