Duyurular


İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 48’inci (Güz-2018) sayısı 26 Haziran 2019 tarihinde yayımlanmıştır.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi'nin 49’uncu (Güz-2019) sayısının Aralık 2019’da yayımlanması planlanmaktadır. 15 Eylül 2019 tarihine kadar dergi yazım kurallarına uygun biçimde, dergi sistemi üzerinden yapılan makale başvuruları, 48’inci sayıda değerlendirilmek üzere işleme konacaktır.

Ancak, son gönderim tarihinden önce gönderilmiş olması bir makalenin takip eden sayıda yayınlanacağı anlamına gelmemekte olup, başvuru sayısının yoğunluğu ve değerlendirme süreçlerinin uzun sürmesi gibi nedenlerle süreci tamamlanmayan makaleler, hakem değerlendirmelerinin olumlu olması halinde, bir sonraki sayıda değerlendirilebilecektir.

ÖNEMLİ DUYURU !!!

Dergi sistemimizde yapılacak olan güncelleme çalışması nedeniyle, dergimiz makale takip sistemi 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime kapatılacaktır. Çalışmalar süresince makale takip sistemi kapalı olacağından yeni makale başvuruları alınamayacaktır. Güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı adreste yayına devam edilecek olup, sistemin açldığı tarih yine web sayfasından ve üyelerimize e-posta yoluyla duyurulacaktır.

E-posta :[email protected]
Web :http://iletisimdergisi.hacibayram.edu.tr
Telefon :0(312) 546 11 50