Dergi Hakkında


1983 yılında yayın hayatına başlayan İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan hakemli ulusal bir dergidir. 2012 yılından itibaren e-dergi olarak yayınlanan dergimiz TÜBİTAK/ULAKBİM Türkçe Dizin ve DOAJ veritabanlarında yer almaktadır.

Dergi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda;

- makale,
- forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları,
- ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını

kabul etmektedir.